لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا

26 مرداد 1398

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

قاری کور پوسی یا پل قاری بر روی مهرانه رود (میدان چایی) ارتباط بین بازار تبریز و محلات ششگلان و شتربان (دوه چی) را برقرار کرده است.

این پل از قدیمی‌ترین پل‌های تبریز است. قاری در زبان ترکی آذربایجانی به معنی پیر و به‌شدت سالخورده است و چون هزینه ساخت این پل توسط یک پیرزن بسیار کهن‌سال پرداخت‌شده این نام را برایش انتخاب کرده‌اند. این پل با سرستون‌های کله قوچی و چراغ‌گازی‌های قدیمی خود متعلق به اواخر دوره قاجار است. پل قاری هشت دهنه‌ی قوس داردارد و طول و عرض آن به ترتیب 100 و 5 متر است.

این پل به شماره ۲۹۲۱ در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۷۹در فهرست آثار ملی ثبت‌شده است.

پل قاری
پل قاری
پل قاری
پل قاری
پل قاری
پل قاری
پل قاری
پل قاری
پل قاری
پل قاری
پل قاری
پل قاری
پل قاری
پل قاری
پل قاری
پل قاری