لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا
ایران - فارس - شیراز

آرامگاه شاه شجاع

30 بهمن 1398

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

آرامگاه یکی از حاکمان آل مظفر و فرزند امیر مبارزالدین، ابوالفوارس جلال‌الدین شاه شجاع، در حافظیه شیراز نزدیک به هفت‌تنان، قرار دارد.

او در نظر داشت که در کنار آرامگاه شیخ محمود قطب‌الدین، توسط امیراختیارالدین کرمانی در مدینه به خاک سپرده شود اما پس از مرگ به علت کشمکش‌هایی بر سر جانشینی وی، وصیت او بجا آورده نشد و او در همان‌جا باقی ماند.

محل مقبره، در دامنه تخت ضرابی و در باختر تکیه هفت‌تنان قرار دارد و بزرگ‌ترین قبر پادشاه آل مظفر محسوب می‌گردد. همچنین کریم‌خان زند سنگ بزرگی بر قبر او گذاشته است.

از تمام سلاطین فارس تنها آرامگاه شاه شجاع معلوم و مشخص است به همین علت این مقبره که توسط آثار ملی بناشده ازنظر سبک معماری و ارزش تاریخی دارای اهمیت ویژه‌ای است.

سنگ تراشیده و مرغوبی بر روی قبر وی قرار دارد که به دستور کریم‌خان زند نصب‌شده و این عبارات با خط نستعلیق بر روی آن دیده می‌شود:"هوالحی الذی لا یموت. هذا مدفن السلطان العادل الباذل المرحوم المغفور شاه شجاع المظفری و وفاته فی سنه ست و ثمانین و سبعمائه من الهجریه کما قال العارف السالک شمس‌الدین محمد حافظ علیه‌الرحمه حیف از شاه شجاع و تجدید مزاره فی شهر ربیع‌الثانی ۱۱۹۲."

گنبد این آرامگاه با کاشی‌های فیروزه‌ای و معرق‌کاری‌های نفیس بر فراز قبر شاه شجاع دیده می‌شود.

شاه شجاع شاعر نیز بوده است و درون گنبد چهار کتیبه از اشعار وی و حافظ قرار دارد. در قسمت بیرونی گنبد، بر روی کاشی‌ها با خط نستعلیق اشعاری که حافظ در مدح و ستایش شاه شجاع سروده، نگاشته شده است.

وزارت فرهنگ و هنر این بنا را در سال 1354 با شماره ثبت 1169 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسانده است.

آرامگاه شاه شجاع
آرامگاه شاه شجاع
آرامگاه شاه شجاع
آرامگاه شاه شجاع
آرامگاه شاه شجاع
آرامگاه شاه شجاع
آرامگاه شاه شجاع
آرامگاه شاه شجاع