لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا
ایران - خراسان جنوبی - سرایان

آرامگاه تورانشاه

26 مرداد 1398

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

در حاشیه جنوبی شهر سرایان و در داخل قبرستان قدیمی، بنایی تاریخی و از آثار دوره تیموریان وجود دارد که به آرامگاه توران شاه مشهور است. پلان ساختمان هشت‌ضلعی بوده و ورودی، در ضلع شمال شرقی جانمایی شده است. در حقیقت یک طاق جناغی با ابعاد 3/4 متر پهنا و عمق 8/3 متر، ورودی این آرامگاه را ایجاد نموده است و پس از سردر ورودی، گنبد خانه که همان فضای داخلی بقعه است، مشاهده می‌گردد. این محوطه ابعادی 7/6×7/6 متر داشته و در طاق‌های تزیینی نمای خارجی، آجر کار شده‌ است.

این گنبد به سبک عرقچین با کمک فیلپوش‌هایی کوچک که سعی در نزدیک نمودن فضای هشت‌ضلعی به دایره داشته‌اند، احداث شده است. در هر ضلع بنا یک طاقی قرار گرفته است. بعلاوه طاق‌ها دارای ابعادی 3/2 متر پهنا و یک متر عمق می‌باشند. چندین قبر پیرامون این بقعه متعلق به دوره تیموری بوده و بر کتیبه سنگی سردر ورودی عبارت "تمت هذه العماره المیمونه الشریفه سلطان الاولیا نظام الحق و الدین تورانشاه علیه الرحمه و الرضوان فی شهر ذوالقعده سنه ثمان و خمسین و ثمانماه" مشاهده می‌گردد. این اثر با شماره ثبت 15286 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

آرامگاه تورانشاه
آرامگاه تورانشاه
آرامگاه تورانشاه
آرامگاه تورانشاه
آرامگاه تورانشاه