ترکیه - کوش‌آداسی

مرکز خرید سوکه کوش آداسی

01 اسفند 1397

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

بیشتر گردشگرانی که به کوش آداسی سفر می‌کنند، حتماً به مرکز خرید سوکه سر می‌زنند. مرکز خرید سوکه در جاده بودروم، در فاصله 40 کیلومتری شهر کوش آداسی واقع‌شده است.

در این مرکز خرید فروشگاه‌ها و رستوران‌های مختلفی وجود دارد.

مرکز خرید سوکه کوش آداسی
مرکز خرید سوکه کوش آداسی
مرکز خرید سوکه کوش آداسی
مرکز خرید سوکه کوش آداسی