کاخ شاسمن در شهر گرگان قرار دارد.

این اثر در سال 795 ه.ق توسط امیر تیمور در ساحل رودخانه بناشده است. برخی از گردشگران و جغرافیدانان ازجمله حافظ ابرو از این کاخ یادکرده‌اند. بر اساس گفته‌های وی این کاخ بعد از هجوم امیر تیمور به مازندران جهت اقامت وی در شهر گرگان ساخته شد. بنای اولیه این کاخ، به شکل قلعه‌ای در سال 761 ه.ق توسط ابوبکر شاسمانی حاکم شاسمان احداث شد.

در سال 795 به‌جای قلعه، قصر کنونی بناشده و امیر تیمور زمستان آن سال را در آنجا سپری کرده است.

مشاوره و پشتیبانی تخصصی رایگان

مشاوره قبل و حین سفر توسط سفریار اختصاصی

قیمت رقابتی تورهای داخلی و خارجی

قیمت‌های شفاف بدون پرداخت هزینه‌های جانبی

تنوع تورهای داخلی و خارجی

شخصی سازی انواع تور برای مسافران