30 بهمن 1397

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

یکی از مراکز خرید دبی حمرین سنتر‌ می‌باشد که یکی از اصلیترین جاذبه‌های توریستی این شهر به شمار می‌آید

در این مرکز سیستم‌های خنک‌کننده قوی استفاده می‌شود که در گرمای شدید باعث جذب مردم می‌گردد. در حمرین سنتر 80 فروشگاه، چندین رستوران و پارکینگ با ظرفیت 800 اتومبیل وجود دارد.

حمرین سنتر‌
حمرین سنتر‌
حمرین سنتر‌