ترکیه - ازمیر

بهشت پرندگان

01 اسفند 1397

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

یکی از خاص‌ترین و مهم‌ترین مناطق طبیعی ازمیر پارک ملی پرندگان می‌باشد. دلتا گدیز یکی از زیباترین منطقه طبیعی جهان است که عنوان بهشت پرندگان از آن یاد می‌کنند و در ازمیر یکی از جاذبه‌های گردشگری محسوب می‌شود.

در این دلتا حدود 250 نوع پرنده، ماهی و گونه‌های خزنده وجود دارند.

بهشت پرندگان
بهشت پرندگان
بهشت پرندگان
بهشت پرندگان
بهشت پرندگان
بهشت پرندگان