ایران - گیلان - فومن

ییلاق کوربار

30 بهمن 1397

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

یکی از ییلاق‌‌های استان گیلان در شهرستان فومن، "ییلاق کوربار" می‌باشد که در نزدیکی ماسوله قراردارد، برای رسیدن به منطقه کوربار ماسوله حدود سه الی چهار ساعت کوهپیمایی لازم است که این نیازمند تجهیزات مناسب همچون کفش، وسایل و همچنین آمادگی جسمانی کافی است، برای رسیدن به این ییلاق باید بعد از ورود به ماسوله، باید نقاطی مانند میلرزان، ویزه خونی، خجه خونی، سه ربار و تاریکش را پشت سر بگذارید.

ییلاق کوربار
ییلاق کوربار
ییلاق کوربار
ییلاق کوربار
ییلاق کوربار
ییلاق کوربار
ییلاق کوربار
ییلاق کوربار