لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا
تایلند - ساموئی

مجمع الجزایر پارک محافظت شده آنگتون

28 مرداد 1398

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

یکی دیگر از جاذبه‌های گردشگری ساموئی، مجمع‌الجزایر می‌باشد که در 12 نوامبر سال 1980 ثبت گردیده است. این مجمع از 42 جزیره کوچک و بزرگ تشکیل‌شده است. وسعت این مکان 102 کیلومترمربع از مساحت کل کشور تایلند است که فقط 18 کیلومترمربع آن زمین و بقیه آب می‌باشد، تنها 82% از کل محدوده مجمع‌الجزایر پارک محافظت‌شده می‌باشد.

در این جزیره کوه سنگ‌های آهکی بسیاری وجود دارد که بین 10 تا 400 متر از سطح دریا ارتفاع دارند، کوه‌ سنگ‌های آهکی اغلب از طریق آب‌وهوا و فعالیت‌های شیمیایی تغییر شکل می‌دهند و به همین خاطر، در این جزایر غارها و سنگ‌هایی با شکل‌های عجیب دیده می‌شوند.

مجمع الجزایر پارک محافظت شده آنگتون
مجمع الجزایر پارک محافظت شده آنگتون
مجمع الجزایر پارک محافظت شده آنگتون
مجمع الجزایر پارک محافظت شده آنگتون
مجمع الجزایر پارک محافظت شده آنگتون