لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا

09 بهمن 1398

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

بلندترین قله تنکابن با 3141 متر ارتفاع به نام قله سیالان از رشته‌کوه‌های البرز غربی در جنوب تنکابن می‌باشد که مسیر تنکابن به سیالان پوشیده از جلگه‌هاى سرسبز و کوه‌های پوشیده از گیاهان مختلف و روستاها است.

دو مسیر دسترسی به قله سیالان از تنکابن وجود دارد، راه نخست از طریق زنگیشا محله به کشکوه و سلیمان آباد، راه دوم از طریق خرم‌آباد است به دوراهی لتاک و هتل سیالان که یکی از آن‌ها به جنگل دو هزار و دیگری به روستای عسل محله ختم می‌شود.

از دره دو هزار میتوان قله سیالان را مشاهده کرد، در ضمن پیاده تا قله حدود پنج ساعت وقت لازم است. دامنه‌های شمالی سیالان با شیبی تند به کف دره دو هزار می‌پیوندند و از مسیر کوتاهی آب این دره به دریای مازندران می‌ریزد. فاصله قله سیالان تا دریای مازندران که ۲۵ متر پایین‌تر از سطح دریاهای آزاد است، فقط ۳۶ کیلومتر فاصله قله سیالان با نقطه‌ای در کف دره دو هزار به ارتفاع ۱۰۰۰ متر تنها ۱۲ کیلومتر است. یال شمالی سیالان قله‌ای فرعی با ارتفاع تقریبی ۴۰۵۰ متر ایجاد می‌کند.

به دلیل اینکه سیالان و قلل اطراف آن به‌عنوان سدی غیرقابل نفوذ در برابر رطوبت دریا عمل می‌کنند، اغلب دامنه‌ها و دره‌های شمالی سیالان پوشیده از مه هستند، همچنین تا ارتفاع ۲۲۰۰ متری دامنه‌ها از جنگل‌های انبوه پوشیده شده‌اند. بالاتر از جنگل‌ها، علفزارهای سرسبز و توندرای (سرددشت) کوهستانی به دریاچه‌های فصلی در ارتفاع ۳۵۰۰ متر ختم می‌شوند که در فصل ذوب برف‌ها در زیر برفچالهای دامنه‌های شمالی قله‌ها ایجاد می‌شوند.

دامنه‌های جنوبی سیالان مشرف به‌به دره الموت هستند. درختان سرو کوهی به‌طور پراکنده‌ای بر روی این دامنه‌ها تا ارتفاع ۲۷۰۰ متری روییده‌اند.

به دلیل کوتاه‌تر بودن مسیر و ارتفاع بیشتر نقطه مبدأ، معمولاً صعود از سمت جنوب صورت می‌گیرد. نقطه شروع کوهنوردی روستای "هنیز" (ارتفاع ۲۱۵۰ متر) می‌باشد. اغلب کوهنوردان مسیر دامنه‌های شمالی به دره دو هزار را برای پیمایش انتخاب می کند. نقطه پایان راهپیمایی روستای "عسل محله" (ارتفاع ۱۲۵۰ متر) است.

قله سیالان
قله سیالان