01 اسفند 1397

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

یکی دیگر از سواحل کوش آداسی، ساحل عشق می‌باشد.

این ساحل دارای محیطی آرام و خلوت می‌باشد و چشم‌اندازی زیبا به پارک ملی دارد.

برای استراحت می‌توانید از کافه‌تریا و رستوران‌های کنار ساحل استفاده کنید.

ساحل عشق
ساحل عشق
ساحل عشق
ساحل عشق