ترکیه - کوش‌آداسی

ساحل داون تان

29 بهمن 1397

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

تنها ساحلی که در خود شهر قرار دارد، ساحل داون تان میباشد که کنار تفرجگاه ساحلی (روبروی بندر) قرار دارد.

این ساحل شنی بیشتر برای یک آب‌تنی مناسب است و در آن سایه‌بان و صندلی‌های حصیری وجود ندارند.

ساحل داون تان
ساحل داون تان
ساحل داون تان
ساحل داون تان