30 بهمن 1397

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

در جنوب شرقی نوشهر روستای آستانکرود بخش کجور در دامنه کوه‌های البرز دیو چشمه واقع‌شده است.

برای رسیدن به این چشمه بزرگ پس از طی ‪ ۲۴کیلومتر، از ابتدای دوراهی چالوس (دوب آب) به کجور در حاشیه راست جاده ییلاقی بخش کجور این چشمه دیده می‌شود.

دیو چشمه با رودخانه عواز همراه شده، به رودخانه بزرگ چالوس و درنهایت به دریای خزر می‌ریزد. عمق چشمه نیم متر، طول آن پنج‌متر و عرض چشمه حدود سه متر است و کمی پایین‌تر از چشمه، سنگفرش‌هایی به‌صورت پلکانی موزاییک‌کاری شده به چشم می‌خورند.

مردمان این ناحیه به لیل داشتن آب بسیار فراوان و گوارا آن را دیو چشمه یا چشمه بزرگ نامیده‌اند.

آب این چشمه در فصل تابستان بیش از فصل زمستان سرد است. وجود انواع گونه‌های درختی و درختچه‌ای در حاشیه، این چشمه را به یک‌قطب گردشگری تبدیل کرده است

دیو چشمه
دیو چشمه
دیو چشمه
دیو چشمه
دیو چشمه
دیو چشمه
دیو چشمه
دیو چشمه
دیو چشمه
دیو چشمه
دیو چشمه
دیو چشمه