لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو فعالان گردشگری خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا
ایران - اردبیل - گرمی

دریاچه قالغانلو

06 فروردین 1398

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

دریاچه قالغانلو در شرق روستای خان‌کندی در بخش مرکزی شهرستان گرمی در مجاورت روستاهای لسگه درق، عزیزلو، روستای تولون و در دامنه کوه قبله‌ داشی از قله‌های رشته‌کوه صلوات داغی در مرز ایران و جمهوری آذربایجان واقع‌شده‌ است.

قالغانلو دریاچه‌ای فصلی است با وسعت ۵۰۰۰ مترمربع می‌باشد. این دریاچه از ذوب شدن تدریجی برف‌های کوه قبله داشی شکل‌گرفته و در فصل بهار وسعت آن بیشتر می‌شود. به دلیل افزایش تبخیر سطحی و مصارف دامی و زراعی در فصل‌های خشک‌سال از حجم آن کاسته می‌شود. ازلحاظ اکولوژیکی یک اکوسیستم با انواع موجودات آبزی در این دریاچه زندگی می‌کنند. همچنین این دریاچه محیط خوبی برای پرورش انواع ماهیان سردآبی است. قلی تاش "قولاداشی " با ارتفاع  ۲۵۸۰ متر از مهم‌ترین کوه‌های رشته‌کوه صلوات‌داغی در اطراف روستای خان‌کندی است. در جنوب روستا قبله داشی با ارتفاع ۲۵۵۰ متر از سطح دریا واقع‌شده است

مناسب‌ترین زمان برای بازدید از این دریاچه فصلی اوایل بهار است.

دریاچه قالغانلو
دریاچه قالغانلو
دریاچه قالغانلو
دریاچه قالغانلو
دریاچه قالغانلو
دریاچه قالغانلو
دریاچه قالغانلو
دریاچه قالغانلو
دریاچه قالغانلو
دریاچه قالغانلو
دریاچه قالغانلو
دریاچه قالغانلو