ماداگاسکار - تواماسینا

پارک ملی آنداسیب مانتادیا

30 بهمن 1397

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

یکی از جاذبه‌های گردشگری ماداگاسکار پارک ملی آنداسیب-مانتادیا (Andasibe-Mantadia National Park) می‌باشد که در نزدیکی پایتخت ماداگاسکار، آنتاناناریوو قرار دارد. این پارک به دو قسمت پارک ملی مانتادیا و پارک طبیعی آنالامازواترا تقسیم می‌شود.

پارک ملی حدود 100 مایل از شرق ماداگاسکار را شامل می‌شود و در آن 11 گونه لمور از جمله بزرگ‌ترین لمور کشور یعنی ایندری زیست می‌کنند.

پارک ملی آنداسیب مانتادیا
پارک ملی آنداسیب مانتادیا
پارک ملی آنداسیب مانتادیا
پارک ملی آنداسیب مانتادیا