30 بهمن 1397

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

یکی از تفریحات دبی پارک الوصل می‌باشد که در خیابان الوصل (پشت بیمارستان ایرانیان) واقع شده است

دلیل اصلی احداث پارک، رفاه مردم و دور بودن از استرس برای همراهان بیمارانی که در بیمارستان ایرانیان بستری شده‌اند

این پارک در وسعت معمولی طراحی شده و جزو پارک‌های بزرگ دبی به شمار نمی‌آید، اما فضای سبز و محوطه بازی مناسبی برای کودکان دارد. هم‌چنین در این پارک درختان نخلی بسیاری وجود دارد که باعث زیباتر شدن فضای پارک می‌شود.

پارک الوصل
پارک الوصل
پارک الوصل