ایران - یزد - یزد

مسجد امام حسن مجتبی ( سرچم )

30 بهمن 1397

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

مسجد سرچم امام حسن مجتبی (ع)، در ضلع غربی خیابان سید گلسرخ و در محله‌ای به همین نام قرار دارد.

محله سرچم از محلات قدیم یزد از جهات شمال به محلات جنت‌آباد و سید گلسرخ، از جنوب به محله شاه ابوالقاسم، از غرب به محله شیخداد و از شرق به محله کوشک نو محصور می‌شود.

 قدمت این بنا به قرن پنجم هجری قمری برمی‌گردد. این بنا در محله سرچم که در قرن نهم خارج از شهر یزد قرار داشته، واقع گردیده و بنایی کوچک و فاقد قدمت می‌باشد، اما در محراب آن، دو قطعه‌سنگ قبر مورخ قرن پنجم هجری نصب‌شده است.

در حال حاضر این مسجد بازسازی‌شده و قسمت‌هایی از بقایای قدیمی آن باقی است. در خصوص وجه‌تسمیه آن گفته می‌شود به مناسبت آن‌که مردم دریکی از واقعه‌های سیل بر سربلندی تجمع کردند، آنجا جم به معنای جمع خواندند. از مطالب مورخان محلی یزد چنین مستفاد می‌شود که محله سرچم در قرن هفتم هجری بناشده است.  در قرن نهم هجری از مزارهای معروف خارج شهر به محسوب می‌شده است.

آثار تاریخی این محله  بقعه سید گل زرد، مسجد سرچم، بازارچه و مرکز محله سرچم، بقعه سید گل مشکینجه، حسینیه سرچم محله سرجمع در گویش عامه "سر چم " گفته می‌شود، می‌باشد

مسجد سرچم به شماره 13891 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

مسجد امام حسن مجتبی ( سرچم )
مسجد امام حسن مجتبی ( سرچم )
مسجد امام حسن مجتبی ( سرچم )
مسجد امام حسن مجتبی ( سرچم )
مسجد امام حسن مجتبی ( سرچم )
مسجد امام حسن مجتبی ( سرچم )
مسجد امام حسن مجتبی ( سرچم )
مسجد امام حسن مجتبی ( سرچم )
مسجد امام حسن مجتبی ( سرچم )
مسجد امام حسن مجتبی ( سرچم )
مسجد امام حسن مجتبی ( سرچم )
مسجد امام حسن مجتبی ( سرچم )
مسجد امام حسن مجتبی ( سرچم )
مسجد امام حسن مجتبی ( سرچم )
مسجد امام حسن مجتبی ( سرچم )