لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا
ایران - خراسان رضوی - چناران

بلغورخانه و آرامگاه شیخ عبدالرحمن گهواره‌گر

09 بهمن 1398

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

در فاصله 30 متری شمال شرقی بنای مزار عبدالرحمن گهواره گر (از عرفا و صوفیان قرن هشتم هجری) بنای بلغور خانه قرار دارد که لازم بوده برای رسیدن به بالای تپه ابتدا به این مکان وارد و سپس از راه‌پله‌ها یا مسیر شیب‌داری به‌طرف مزار بالا بروند.

 قدمت بلغور خانه را حدود قرن دهم یا کمی دورتر می‌دانند. با توجه به استفاده از طاق‌های جناقی، کمخیز و سه گنبد عرقچینی، تناسب و تقارن در پلان، آن را به دوره صفوی نسبت می‌دهند.

بنایی آجری به طول 11/2 متر و عرض 10/2 متر که زیرسازی آن به شکل سنگ‌چین و بخش‌های بالایی دارای آجرچینی با ملات گچ و گل می‌باشد. رواق‌های اطراف عرض پنج‌متر و ارتفاع گنبد آن‌ها از روی زمین 14/5 متر است.

در فاصله سه کیلومتری از گلمکان، مقبره خواجه عبدالرحمن گهواره گر بر بلندای تپه‌ای در حاشیه شرقیِ روستای "نوزاد " قرار دارد که با قبرهای قدیمی پوشش داده‌شده است

روند تکامل آرامگاه عبدالرحمان از یک سکوی ساده آغاز و در قرون بعدی بدون تخریب، دخل و تصرف، گنبد و بارگاهی بر آن افزوده شد. گفته‌شده خواجه عبدالرحمن گهواره گر از عرفا و صوفیانِ منطقه‌ گلمکان بوده که خود مرید عارفانی چون مولانا، رضی الدین مایانی و شیخ حافظ بهاءالدین عمر ابردهی بوده است.

بلغورخانه و آرامگاه شیخ عبدالرحمن گهواره‌گر
بلغورخانه و آرامگاه شیخ عبدالرحمن گهواره‌گر