ایران - یزد - یزد

بقعه سید طاووس

01 اسفند 1397

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

 بقعه سید طاووس در محله فهادان، (کوچه آب‌انبار وزیر) واقع‌شده است.

طبق نوشته ایرج افشار در حیاط بسیار کوچک اتاقی قرار دارد و در آن صورت قبری وجود دارد که بالای سر آن و سطح قبر، کاشی‌های معرق دورۀ تیموری کارشده است.

سنگ‌قبری از قرن پنجم هجری متعلق به احمد بن ابراهیم النقیب در این بقعه دیده می‌شود. هویت اصلی سید طاووس مشخص نیست بطوریکه این سال مطرح است که آیا ابراهیم نقیب همان سید طاووس است که در قرن پنجم و در عهد کاکویه زندگی می‌کرده است.

بقعه سید طاووس که متعلق به عصر قاجار می‌باشد، دارای یک درب ورودی با یک حیاط بسیار کوچک و دیواری (دیوار صحن) از جنس کاه‌گل می‌باشد.

صحن دارای چهارصفه در اضلاع شرقی، غربی و شمالی و نیز یک ایوان کوچک با دو صفه و محراب گچی در ضلع جنوبی است. پوشش داخلی گنبد خانه و یک پنجرۀ کوچک فلزی به جهت نورگیری در قسمت فوقانی ضلع جنوبی گنبد خانه نصب‌شده است.

در جبهه غربی یک پنجرۀ آهنی و طاقچه و در ضلع جنوبی نیز دو طاقچه به چشم می‌خورد. بقعه سید طاووس یک گنبد کوچک (کلمبو) و پشت‌بام و نمای خارجی کاه‌گلی دارد.

پایین قبر کتیبه‌های تاریخی از قرن پنجم هجری به‌اندازۀ 15× 32 سانتیمتر قرار دارد و با خط کوفی بر آن نقش بسته‌شده است: ((هذا قبر ابوالعباس احمد بن ابراهیم ...مشاهده کامل متن النقیب توفی فی جمادی الاخر سنه اربع وسبعین واربع مائه رحمه الله))

این اثر در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۷ با شمارهٔ ثبت ۲۵۰۸۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

بقعه سید طاووس
بقعه سید طاووس
بقعه سید طاووس
بقعه سید طاووس
بقعه سید طاووس
بقعه سید طاووس
بقعه سید طاووس
بقعه سید طاووس