لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا
لاس فالاس
فستیوال

لاس فالاس

اسپانیا - والنسیا

15 تا 19 مارس ۲۰۱۶، والنسیا، اسپانیا انرژی درونی خود را در خیابان‌های اسپانیا در جشن "لاس فالاس والنسیا" که فستیوال آتش‌بازی و هر چیزی که منفجر می‌شود، است تخلیه کنید. جزئیات جشن "لاس فالاس" به قرون‌وسطی یعنی هنگامی که سرمای شدید زمستان با روشن کردن مشعل‌...

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

27 خرداد 1396

فستیوال گوجه زنی (توماتینا)
فستیوال

فستیوال گوجه زنی (توماتینا)

اسپانیا - والنسیا

۳۱ آگوست – بونیول، اسپانیا در طول برگزاری برنامه‌های "توماتینا"، خیابان‌های "بونیول" در اسپانیا، به محل زدوخورد و دادوبیداد و جنگ بر سر غذا تبدیل می‌شود. کامیون‌ها و گاری‌ها، بیش از 130 هزار کیلوگرم گوجه‌فرنگی آبدار را به شهر می‌آورند و بی...

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

02 تیر 1396