نماد گاو در فرهنگ‌های مختلف

نماد گاو در فرهنگ‌های مختلف

مصر: گاو ماده دو سر مظهر مصر است و پاهای گاو ماده آسمانی، نوت بانوی آسمان و چهار بخش زمین است و ستارگان فلک زیر بدن او قرار دارند. مراسم سالانه ممفیس با شرکت فرعون و یک گاو نر مقدس زنده به معنای تجدید نیروی حیات بر پا می‌شد.

هندو: گاو مظهر باروری و حیوانی مقدس است و ماده‌گاو برآورده آرزوهاست.

سومری و سامی: نماد گاو نر در همه ادیان سومری و سامی مشترک است.

عبری: گاو نر، مظهر قدرت یهود است.

مسیحی: منسوب به مقدسین دین عیسوی است.

میترایی: قربانی گاو، نقطه تمرکز مراسم دینی در آیین میتراست. مظهر پیروزی بر طبیعت حیوانی انسان و حیات به‌واسطه مرگ است. گاو نر و شیر باهم نماد مرگ هستند. در داستان مهرپرستی داریم که گاو از دست مهر فرار می‌کند. مهر به دنبال گاو می‌دود وگاو را به چنگ می‌آورد و سر او را می‌برد تا برکت حاصل شود.

آسیای غربی: گاو را قربانی می‌کردند تا مزارع و آدم‌ها، انرژی و قدرت گاو را به دست بیاورند. برای هند وایرانی ها، گاو مقدس بوده و گوشت گاو را نمی خورند و دین زرتشتی هم مخالف خوردن گوشت گاو بود. ولی بااین‌حال کشتن گاو به معنی عمل آفرینش تعبیر شده است.

گاو در تخت جمشید: نقش گاو در سرستون‌های تخت جمشید و هم در درگاه کاخ ملل به‌کاررفته است. در نقش شیر گاو شکن هم نقش گاو دیده می‌شود.

نبرد شیر و گاو: گاو در هنر هخامنشی پاینده و نگه‌دارنده به شمار می‌رفته و به همین دلیل در ستون‌ها و در درگاه‌ها به‌کاررفته است؛ اما از طرفی گاو به ماه هم مربوط می‌شد و به حاصلخیزی و باروری هم ربط دارد. گاو نماد ماه وشیر نماد خورشید است. شاید فائق آمدن خورشید بر ماه و روز بر شب و روشنایی بر تاریکی است.

 

 

مشاوره و پشتیبانی تخصصی رایگان

مشاوره قبل و حین سفر توسط سفریار اختصاصی

قیمت رقابتی تورهای داخلی و خارجی

قیمت‌های شفاف بدون پرداخت هزینه‌های جانبی

تنوع تورهای داخلی و خارجی

شخصی سازی انواع تور برای مسافران