لیست تورها خودروهای دربستی مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو فعالان گردشگری خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا

جشن میانه زمستان گاهنباری

12 بهمن 1397

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

15 بهمن‌ماه چهل و پنجمین روز زمستان است که درگذشته در روز میانه زمستان نیاکان ما جشنی به همین نام برگزار می‌کردند و به جشن و پای‌کوبی می‌پرداختند که این به دلیل شکسته شدن کمر سرما وزنده شدن دوباره زمین بوده است. این جشن در آیین گذشته وجود داشته ولی جشن میانه زمستان گاهنباری به دلایل نامشخص فراموش‌شده است بااین‌وجود برخی جشن‌ها در زمستان بازمانده‌ای از این گاهنبار هستند.
لازم به ذکر است که گاهنبار یا گاهبار یا گَهَنبار در اساطیر زرتشت و آریایی، همان شش روزی که خدا زمین را به وجود آورده قلمداد می‌شود و به ترتیب زیر می‌باشد:
نخستین گاهنبار روز 15 اردیبهشت‌ماه، چهل و پنجمین روز از اول سال که در آن «آسمان» آفریده شد
15 تیرماه، صدوپنجمین روز سال که در این روز «آب» آفریده شد.
30 شهریورماه صدوهشتادمین روز سال که در این روز «زمین» آفریده شد.
30 مهرماه، دویست‌ودهمین روز سال که در آن «گیاه» آفریده شد.
20 دی‌ماه، دویست‌ونودمین روز سال که «جانوران» آفریده شدند.
در آخرین روز کبیسه سال، یعنی سیصدوشصت‌وپنجمین روز سال که آن را وهیشتواشت‌گاه می‌نامند که «مردمان» آفریده شدند.
هریک از جشن‌های گاهنبارها پنج روز زمان می‌برده و مهم‌ترین روز جشن آخرین روز گاهنبار بوده است.

 

جشن میانه زمستان گاهنباری
جشن میانه زمستان گاهنباری
جشن میانه زمستان گاهنباری
جشن میانه زمستان گاهنباری