اطلاعات تماس های فرودگاهي

رديف

واحد مربوطه

شماره تماس

1

مركز تلفن

031-35275050

2

نمابر

031-35275062

3

روابط عمومي

031-33998020

4

دفتر مدير كل

031-35275060

5

اطلاعات پرواز(از اصفهان)

199

6

اطلاعات پرواز(ازشهرستان)

031-35275200

 
 

 اطلاعات تماس ادارات و واحدهای  پاسخگو

رديف

پست سازماني

نام

تلفن تماس

فكس

پست الكترونيك

1

اداره حراست

-

35275022

35275062

mr-salehi@airport.ir

2

روابط عمومي

-

33998020

35275062

m-emadi@airport.ir

3

اداره اماكن و ترمينالها

-

35275065

35275062

mohamadyan@airport.ir

4

رسيدگي به شكايات

-

33998627

35275062

e-mahdevar@airport.ir

 

 

اطلاعات تماس با نهادهای فعال در فرودگاه

رديف

نهادهاي فرودگاهي

شماره تماس

1

نيروي انتظامي (پلیس فرودگاه)

35275068

2

يگان حفاظت (سپاه)

35275071

3

گمرك

35275085

4

بانك ملي

35275095

5

گذرنامه

35275152

6

شركت فروشگاههاي شاهد

35275080

7

تاكسيراني

35275066

8

پاركينگ

35275122

 

 

اطلاعات تماس با شرکتهای هواپیمایی و هندلينگ پروازی

رديف

شركت هواپيمايي داخلي

شماره تماس

1

ايران اير

35275118

2

اتا

35275012

3

آسمان

35275092

4

ايران ايرتور

35275246

5

تابان

35275255

6

كاسپين

35275090

7

ماهان

35275099

8

نفت

35275232

9

زاگرس

35275017

10

كيش اير

35275091

11

قشم اير

35275227

شركت هواپيمايي خارجي

12

تركيش اير

35275224

13

العراقيه

35275225

14

قطرايرويز

35275067

شركتهاي هندلينگ كننده

15

خدمات هوايي ايران اير

35275104

16

خدمات هوايي سامان

35275019

17

خدمات هوايي همراه كوشا كيش

35275239

 

 

تاريخ به روز رساني : 98/2/2
مشاوره و پشتیبانی تخصصی رایگان

مشاوره قبل و حین سفر توسط سفریار اختصاصی

قیمت رقابتی تورهای داخلی و خارجی

قیمت‌های شفاف بدون پرداخت هزینه‌های جانبی

تنوع تورهای داخلی و خارجی

شخصی سازی انواع تور برای مسافران