شهر خشتی چان چان

شهر خشتی چان چان در کشور پرو واقع‌شده است. شهر چان چان توسط چیمو (Chimu) در حدود 850 پس از میلاد ساخته‌شده و تا زمانی که توسط امپراتوری اینکا در 1470 تسخیر شد پابرجا باقی ماند.

شهر خشتی و گسترده چان چان در کشور پرو بزرگ‌ترین شهر این منطقه تا پیش از ورود آمریکایی‌ها به این نواحی بوده است. مصالح به‌کاربرده شده در ساخت آن آجر یا خشت خام بوده و بناها غالباً با تزئینات و پیرایه‌هایی با نقوش برجسته و تقریباً نزدیک به سبک عربی مزین شده بودند

مرکز شهر شامل تعدادی قلعه و استحکامات بوده که اتاق‌هایی برای تشریفات، تالارهای تدفین و معابد را در برمی‌گرفتند. این شهر توسط چیمو (Chimu) در حدود 850 پس از میلاد ساخته‌شده و تا زمانی که توسط امپراتوری اینکا در 1470 تسخیر شد پابرجا باقی ماند. برآوردها نشان می‌دهد حدود 30.000 نفر در این شهر سکنی گزیده بودند.

شهر چان چان توسط چیمو (Chimu) در حدود 850 پس از میلاد ساخته‌شده است.

مشاوره و پشتیبانی تخصصی رایگان

مشاوره قبل و حین سفر توسط سفریار اختصاصی

قیمت رقابتی تورهای داخلی و خارجی

قیمت‌های شفاف بدون پرداخت هزینه‌های جانبی

تنوع تورهای داخلی و خارجی

شخصی سازی انواع تور برای مسافران