لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا

آداب رستوران رفتن در کشورهای دنیا

28 مرداد 1398

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

آداب رستوران رفتن در کشورهای دنیا

به عنوان یک گردشگر اگر درباره آداب غذا خوردن مقصد موردنظرتان آگاهی داشته باشید آنگاه می‌توانید بدون جلب‌توجه افراد در رستوران مورد نظرتان-واقع در مقصد- به‌راحتی و با آرامش غذا را نوش جان‌کنید.

چگونه باکلاس غذا بخوریم؟ 

در فرانسه دست‌هایتان زیر میز و روی پاهایتان نگذارید بلکه هر دو را روی میز قرار دهید.

در اسپانیا پس از صرف غذا به‌سرعت میز را ترک نکنید بلکه نشسته و با همراهان صحبت کنید.

در بریتانیا مارچوبه را با دست بخورید نه با چنگال!

در مکزیک،تاکو»(غذای سنتی این کشور) را حتماً با دست بخورید.

در ژاپن چاپ استیک»(چوب غذاخوری) را افقی روی میز و کنار ظرف غذا بگذارید.

در کره غذا را با یکدست قبول نکنید بلکه با دودست آن‌ها بپذیرید.

در تایلند از چنگال فقط برای غذا خوردن با قاشق کمک بگیرید و با چنگال تنها غذا نخورید!

در هند، آفریقا و خاورمیانه با دست راست غذا بخورید.

در اتیوپی غذا را با دست و آن‌هم از یک ظرف مشترک می‌خورند. در آنجا بشقاب یک‌نفره معنا ندارد!

در پرتغال در صورت نبودن نمک و فلفل روی میز، درخواست نکنید! زیرا مهارت سرآشپز را زیر سؤال می‌برید.

در ایتالیا برای پیتزای خود درخواست پنیر اضافه نکنید!

در شیلی هرگز غذایتان را با دست نخورید.

و درنهایت در فرانسه، بی‌خیال دُنگی حساب کردن شوید!

آداب رستوران رفتن در کشورهای دنیا
آداب رستوران رفتن در کشورهای دنیا
آداب رستوران رفتن در کشورهای دنیا