لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا

جزیره عشاق

03 شهریور 1398

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

جزیره عشاق

شکل خاص جزیره عشاق را نخستین بار دریانورد موردعلاقه ناپلئون به نام شارل فرانسیس بوتمپ-بوپره در قرن نوزدهم به روی نقشه آورد، اما پس از آن‌که تصاویر بهتری از آن در فوریه 2009 / بهمن 1387 به‌وسیله گوگل‌مپ تهیه شد، به شهرت جهانی رسید.

این جزیره در مختصات 43.978 درجه شمالی و 15.25 درجه شرقی واقع‌شده و قطر آن 500 متر و طول ساحل آن 1.55 کیلومتر است

جزیره گالشنژاک که در کانال پشمن (در نزدیکی شهر توران کرواسی) واقع‌شده، یکی از معدود عوارض طبیعی زمین به شکل قلب است. این جزیره امروزه به جزیره عشق یا جزیره عشاق معروف شده است.

این جزیره در مختصات 43.978 درجه شمالی و 15.25 درجه شرقی واقع‌شده و قطر آن 500 متر و طول ساحل آن 1.55 کیلومتر است و بلندترین بخش آن 36 متر از سطح آب ارتفاع دارد.

شکل خاص جزیره عشاق را نخستین بار دریانورد موردعلاقه ناپلئون به نام شارل فرانسیس بوتمپ-بوپره در قرن نوزدهم به روی نقشه آورد، اما پس از آن‌که تصاویر بهتری از آن در فوریه 2009 / بهمن 1387 به‌وسیله گوگل‌مپ تهیه شد، به شهرت جهانی رسید.

این تصویر را ابزار پیشرفته رادیومی‌تری نور مریی و فروسرخ مستقر بر ماهواره پیشرفته رصد خشکی، ALOS متعلق به آژانس فضایی اروپا تهیه‌کرده است.

جزیره عشاق
جزیره عشاق
جزیره عشاق