لیست تورها مکان های گردشگری فستیوال آثار یونسکو خرید بلیط هواپیما مقالات آب و هوا

علت سقوط هواپیما

03 شهریور 1398

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

علت سقوط هواپیما

قبل از خرید بلیط هواپیما خوب است بدانید که هواپیما هیچ وقت به دلیل بروز فقط یک مشکل سقوط نمی کند، معمولا ترکیبی از دلایل مختلف منجر به حادثه می شود و به همین دلیل تهیه آمار دقیق از علت سقوط هواپیما خیلی سخت است. مثلا اگر هواپیما مشکل جدی فنی داشته باشد (البته مشکلی که باعث سقوط نشود) و به دلیل این مشکل خلبان نتواند هواپیما را به خوبی کنترل و چند لحظه بعد هواپیما سقوط کند دراین صورت چه چیزی باعث افتادن هواپیما شده است؟ خطای خلبان یا مشکل فنی؟ مشکل فنی به خودی خود به معنی سقوط هواپیما نیست چون اگر خلبان بتواند آن را به خوبی مدریت و کنترل کند هیچ اتفاقی پیش نمی آید.

تهیه آماری از علت اصلی سقوط هواپیما مشکل است اما با بررسی ای که روی سقوط های مختلف انجام شده درصدهای زیر برای مقصرین و علت حادثه مشخص شده است:

۵۵ درصد خطای خلبان

۱۷ درصد مشکل فنی هواپیما

۱۳ درصد آب و هوا

۸ درصد خرابکاری

مدل پنیر سوئیسی

حوادث هواپیما هیچ وقت به خاطر یک دلیل مشخص اتفاق نمی افتد همیشه چندین دلیل مختلف در بروز حادثه و تصادف دخالت دارند. مثلا یکی از مجموعه دلایل سقوط هواپیما می تواند خستگی خلبان، بدی آب و هوا و مشکل فنی باشد و اگر فقط یکی از این دلایل وجود نداشته باشد ممکن است که هواپیما هیچ وقت سقوط نکند. در صنعت به این مدلسازی مدل پنیر سوئیسی می گویند. اگر چندین تکه پنیر سوئیسی را از پنیرهای مختلف در کنار هم بگذارید خیلی کم پیش می آید که سوراخ تکه های مختلف پنیر در یک راستا قرار بگیرد.  در این مدل هر تکه پنیر دلایلی مثل خستگی، شرایط جوی نامناسب یا آموزش غیر استاندارد خلبان هستند. در مواقع نادر سوراخ های پنیر در یک راستا قرار بگیرند که این به معنی این است که همه این عوامل در بروز حاثه سهم دارند.

در کدام فاز پرواز احتمال بیشتری برای سقوط وجود دارد؟

بوئینگ با توجه به تحقیقاتی که در سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ انجام داده درصدهای زیر را برای احتمال بروز حادثه در فازهای مختلف پرواز ارائه داده است:

۱۳ درصد در هنگام بلند شدن هواپیما

۵ درصد درهنگام اوج گرفتن

۲۷ درصد  در هنگام کروز

۱۷ درصد  در فاز رویکرد اولیه مناسب

۳۸ درصد فرود

پس بر اساس این آمارها، خطرناک ترین فاز پرواز، لحظه فرو آمدن است.

علت سقوط هواپیما
علت سقوط هواپیما
علت سقوط هواپیما