• تور دومین دوره آموزشی نجات در دره نوردی (سطح مقدماتی)

 • اصفهان

 • اصفهان-اصفهان

 • 02 اسفند 1397ساعت 00:00

 • 03 اسفند 1397ساعت00:00

 • سواری (شخصی)

 • 2روز1شب

 • سبک

  آموزش
  دره نوردی
  کوهنوردی

دومین دوره آموزشی نجات در دره نوردی (سطح مقدماتی)
دومین دوره آموزشی نجات در دره نوردی (سطح مقدماتی)

درباره سفر - تور دومین دوره آموزشی نجات در دره نوردی (سطح مقدماتی)

مدرسین: 1-عالی سلیمیان مدرس دره نوردی فدراسیون کوهنوردی monitor دره نوردی فرانسه (EFC Monitor) مربی نجات فنی 2-عاطفه سلیمیان مدرس دره نوردی فدراسیون کوهنوردی monitor دره نوردی فرانسه (EFC Monitor)

لوازم سفر - تور دومین دوره آموزشی نجات در دره نوردی (سطح مقدماتی)

قوانین - تور دومین دوره آموزشی نجات در دره نوردی (سطح مقدماتی)

قانون اول : هماهنگی و ثبت نام برای حضور در دوره: خانم نرجس متقی 09132044695
قانون دوم : پیشنیاز : تسلط بر تکنیکهای دوره کارآموزی دره نوردی
قانون سوم : وسایل مورد نیاز را از مسئول هماهنگی مطلع شوید

لازم بذکر است که وب سایت اصفهان تور تحت هیچ شرایطی تور یا برنامه گردشگری برگذار نمیکند و تورهای درج شده از طریق مراجع اطلاع رسانی اجرا کنندگان تور دریافت شده و اصفهان تور هیچگونه مسیٔولیتی نسبت به چگونگی ارائه خدمات و نحوه اجرا آن اجرا کننده ندارد

جاذبه های گردشگری

پل مارنان
طبیعت

پل مارنان

ایران - اصفهان

در سمت غرب اصفهان یعنی بزرگراه خیام بین پل فلزی و پل وحید یا به عبارتی انتهای بوستان سعدی یکی از پل‌های عصر صفویه قرار دارد بنام پل مارنان که احتمال می‌رود پایه‌های آن قدیمی‌تر و متعلق به دوره سلجوقی باشند. نام پل در اصل ماربین، دگرگون‌شده &laqu...

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

26 بهمن 1397

مسجد نو ( اصفهان )
طبیعت

مسجد نو ( اصفهان )

ایران - اصفهان

در خیابان عبدالرزاق، مسجد نوی اصفهان با مساحتی حدود ۱۰۰۰ مترمربع و مربوط به دوره‌ی صفویه شامل دو شبستان اصلی واقع در قسمت غربی مسجد، با سقف ضربی ساخته‌شده است که شبستان اصلی آن بر روی نه ستون سنگی سه قطعه‌ای تشکیل‌شده و در زیرستون‌ها از ساج استف...

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

28 بهمن 1397

آستان امامزادگان جعفر و مرتضی
طبیعت

آستان امامزادگان جعفر و مرتضی

ایران - اصفهان

در شهرستان اصفهان در خیابان هاتفِ اصفهان بنایی است به نام «آستان امامزادگان جعفر و مرتضی (ع)»  که نسب این امامزادگان طبق گفته بزرگان و هیئت امناء به امام حسن مجتبی (ع) می‌رسد، ساختمان هر دو امامزاده بازسازی و مرمت گشته است. امامزاده جعفر (ع) د...

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

27 بهمن 1397

مسجد سید
طبیعت

مسجد سید

ایران - اصفهان

در خیابان مسجد سید اصفهان مسجدی بزرگ و مشهور است که به احترام سازنده آن یعنی سید محمدباقر شفتی به مسجد سید شهرت یافته است. فتحعلی خان اعتمادالدوله، وزير شاه سلطان حسين، زمین مسجد را به‌منظور بنای مسجدی در آن خريده بود ولی در اثر هجوم افغان‌ها ساخت آن مقدور نگرديد،...

تیم تعیین محتوای اصفهان تور

23 بهمن 1397